Korunné veže

“The King’s Tower is the most important tower in a battle; don’t let the enemies get to it! If it is destroyed, you lose immediately!”

“Kráľovská veža je najdôležitejšou vežou v hre. Nenechaj nepriateľov sa ku nej dostať! Ak ju zničia, okamžite prehráš!” Continue reading

Advertisements